Van nhựa thân ghép SANFU

Mô tả sản phẩm
Van nhựa thân ghép SANFU

 

Tính năng sản phẩm
STT TÊN HÀNG  Mà ĐÓNG
    HÀNG GÓI
      (C/T)
1 Van nhựa SANFU tay đỏ 21 SF010 150
2 Van nhựa SANFU tay đỏ 27 SF020 120
3 Van nhựa SANFU tay đỏ 34 SF030 75
4 Van nhựa SANFU tay đỏ 42 SF040 36
5 Van nhựa SANFU tay đỏ 49 SF050 36
6 Van nhựa SANFU tay đỏ 60 SF060 24